طراحی سایت

(علوم تجربی)

طراحی سایت


(علوم تجربی)
 
بوی باران بوی سبزه بوی خاک برگهای شسته باران خورده پاک ... نرم نرمک میرسداینک بهار خوشبحال روزگار
نوشته شده در تاريخ 89/07/19 توسط  محمدصادق

زمین ساخت ورقه ای

 

  1)   ازبرخورد دو ورقه ی  قاره ای .................... حاصل می شود.( گودال اقیانوسی / کوه / رشته کوههای میان اقیانوسی)

2)     بیشتر محل هایی که ورقه ها دور می شوند در ....................... قرار دارند. ( قاره ها / اقیانوس ها / رشته کوه ها)

3)     آزاد شدن ناگهانی انرژی در مکان هایی که دو ورقه کنار هم می لغزند ................. را بوجود می آورد.

4)     ایجاد جزایر قوسی حاصل برخورد دو ورقه اقیانوسی است.     ص          غ

5)     طی هزاران سال اینده قاره امریکا از قاره افریقا دورتر می شود.     ص            غ

6)     بیشتر محل هایی که ورقه های سنگ کره از هم دور می شوند در قاره ها قرار دارند.    ص           غ

7)     رشته کوههای هیمالیا می توانند حاصل برخورد ورقه قاره ای هند به ورقه قاره ای آسیا باشد.    ص            غ

8)     در بخش های زیرین گوشته دمای مواد خمیری ( کمتر / بیشتر ) از بخش های بالایی است.     ص           غ

9)     در رشته کوههای اقیانوسی سنگ ها ( بیشتر / کمتر ) از 200 میلیون سال سن دارند.     ص          غ

10)         باتشکیل کوههای اقیانوسی ، وسعت ( کم / زیاد ) می شود ولی وسعت زمین ( زیاد می شود / ثابت می ماند ).

11)         فسیل های گیاهان در افریقا با فسیل های گیاهان در ( آسیا / امریکای جنوبی ) مشابه است.

12)         رشته کوههای میان اقیانوسی محل وقوع کدام پدیده است؟                                                                                    الف) زمین لرزه          ب) جزایر قوسی        ج) گودال عمیق              د) آتشفشانها

13)         اندازه گیری کدام خاصیت سنگ ها گسترش بستر اقیانوس هارا تأیید می کند؟                                                       الف) سن                 ب) جنس                  ج) وسعت                        د) حالت

14)         کدام پدیده زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه های سازنده  سنگ کره به وجود می آیند؟                                 الف) کوه                 ب) زلزله                         ج) آتشفشان                   د) جزایر

15)         کدام دلیل برای اثبات پیوستگی قاره ها در گذشته مناسب نیست؟                                                                           الف) فسیل های مشابه           ب) سنگ های رسوبی مشابه            ج) آب وهوای مشابه            د) حاشیه های مکمل

16)         سه توع حرکت ورقه های سنگ کره را فقط نام ببرید.                                                                                     1)..................              2).....................                      3) .................                          

17)         در محل هایی که ورقه ها به هم نزدیک می شوند جابجایی به سه صورت می باشد . آنها را نام ببرید.                             1) ................                     2) .................                               3  ) ...................              

18)         در کدام نوع حرکت ورقه های سنگ کره ، فقط  زلزله به وجود می آید؟

19)         چه عاملی سبب حرکت ورقه های سنگ کره می شود ؟

20)         دلایل وگنر برای جابجایی قاره ها چه بود؟

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


جاوا اسكریپت

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ